ชื่อเพลง : คนหลงทาง Big Ass

ขอบคุณอีกครั้ง ขอบคุณอีกที
Thank you , thank you again.
ขอบคุณในความหวังดี ที่มีให้คนที่มืดมัว
Thank you for your hopefull you give to blue way person.
แต่มันคงไม่คุ้ม เข้าใจใช่ไหม
It isn't better effect . Are you understand.?
ออกจากชีวิตฉันไป ไม่อยากให้เธอถลำตัว

Leave out of my life , I don't want you take your life risk.
* คนอย่างฉันไม่ดีอย่างใครใคร
i am not better person same other.
หลงทางมาไกลจนน่ากลัว
Lost the way far from return.
ทางเดินวันนี้ไม่มีสิทธิ์กลับตัว
this way can not return.

** อย่าฝากชีวิตดีดีไว้ที่ฉัน
Don't take your good life with me.
อย่าเอาความฝันของเธอมาเสี่ยงรู้ไหม
Don't bring your dream risk.
เก็บเอาชีวิตของเธอเดินออกไปให้ไกล
Keep your life out of me as long as you can go.
ไม่อยากทำร้ายคนดีอย่างเธอ
I don't want hurt the best like you.

มีแต่ความรัก มีแต่ความฝัน
I have the love, I have the dream.
นั่นมันคงไม่สำคัญ เมื่อมันไม่ใช่ชีวิตจริง
It's not essential because it's not the real life.

ไม่ใช่ไม่รัก ไม่อยากทำร้ายคนดีอย่างเธอ
It's not I am not love ,but I don't want hurt you my dear

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น